Asa-Happy People lyrics


HAPPY PEOPLE

O òré mi Láídé
Níbo ló dà l’ójó Saturday yìí
Hmmm… Wón se party níhìn o
L’Ókè súnáà léhìn kùlé àwon Làtí

Ànkárá la dá
Kòstúmù la wò
Kosté l’afi gbóyàn sókè
Bàtà mí ti ready

Ànkárá la dá
Kòstúmù la wò
Kosté l’afi gbóyàn sókè
Bàtà mí ti ready

Oh we’re happy people
And that’s who we are
We’re having fun
We’re the children of the sun

Oh we’re happy people
And that’s who we are
We don’t care
We’re the children of the sun

O òré mi Laide
Níbo ló kàn l’ójó Sunday yìí
Hmmm… Wón gbéyàwó níhin o
L’Ókè pópó légbe ilé àwon Toyeeb

Ànkárá la dá
Kòstúmù la wò
Kosté l’afi gbóyàn sókè
Bàtà mí ti ready

Ànkárá la dá
Gèlè búlúù la wò
Kosté l’afi gbóyàn sókè
Bàtà mí ti ready

Oh we’re happy people
And that’s who we are
We’re having fun
We are the children of the sun

Oh oh we happy people
And that’s who we are
We don’t care
We are the children of the sun

Oh oh we happy people
And that’s who we are
We’re having fun
We are the children of the sun

Oh oh we happy people
And that’s who we are
Oh we don’t care
We are the children of the sun

Oh oh we happy people
And that’s who we are now
Oh we don’t care
We are the children of the sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Asa-You And Me Lyrics

Mon Nov 18 , 2019
https://illuminaija.com/wp-content/uploads/2019/10/Asa-You-And-Me.mp3 YOU AND ME I want to be the one to woo you honey Take you around the world Lagos, Paris Blow your mind Oh let me Let me be the one to impress you honey Take to the opera in New Delhi Open your mind Oh let me And […]
%d bloggers like this: